Privacybeleid

Van kracht sinds 25 mei 2018, bijgewerkt op 19/09/2023

Inleiding

Eurotiercé is een bedrijf dat online gaming en weddenschappen aanbiedt. Eurotiercé is verantwoordelijk voor uw gegevens en streeft naar een hoog niveau van bescherming ervan. Eurotiercé presenteert u zijn privacybeleid, dat tot doel heeft u duidelijke en volledige informatie te verschaffen over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Eurotiercé verbindt zich ertoe het vertrouwen dat u in hen stelt te respecteren door te voldoen aan de geldende regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens bepaalt Eurotiercé hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden ze worden verwerkt.

Eurotiercé kan zijn diensten en systemen aanpassen en dit privacybeleid evolueren om een hoog niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te behouden.

We raden u aan deze sectie regelmatig te raadplegen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites, weddenschaps- en informatietoepassingen, games en weddenschappen, promotionele activiteiten en communicatie, ongeacht de gebruikte technische middelen, evenals op alle andere initiatieven van Eurotiercé waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld.

In welke gevallen worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Eurotiercé verzamelt uw persoonlijke gegevens onder andere wanneer u de volgende diensten gebruikt:

 • om een spelaccount te openen en te gebruiken en van de bijbehorende functies te profiteren;
 • om contact op te nemen met de klantenservice;
 • om betalingen op uw spelaccount te beheren;
 • om deel te nemen aan promotionele activiteiten, games, wedstrijden en loterijen;
 • om uw winst op te halen bij een verkooppunt;
 • om verantwoord te kunnen spelen;
 • voor bepaalde transacties die een bepaalde drempel bereiken bij een verkooppunt.

Eurotiercé streeft ernaar alleen de gegevens te verzamelen die absoluut noodzakelijk zijn voor de betreffende dienst.

Wanneer u ervoor kiest om bepaalde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang meer hebt tot bepaalde aangeboden diensten.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Afhankelijk van het gebruik van de diensten die Eurotiercé aanbiedt, verzamelen we verschillende gegevens op verschillende manieren.

De verzameling kan direct zijn, wat betekent dat u informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het aanvraagformulier voor een spelaccount invult of wanneer u uw spelaccount gebruikt.

De verzameling kan ook indirect zijn, bijvoorbeeld via technische elementen zoals cookies, via partners of door een derde partij die uw gegevens doorgeeft.

Waarom worden uw gegevens gebruikt?

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste verwerkingen van uw gegevens die we uitvoeren.act.

De Algemene Voorwaarden van het Spelaccount gelden voor het online spelaccount.

1. Opening van uw spelaccount

De verwerkingen die in dit kader worden uitgevoerd, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

We verzamelen uw gegevens op de aanvraagformulieren voor het openen van een spelaccount. Op deze formulieren worden verplichte informatie aangegeven met een "*". Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te controleren voordat u het openen van uw spelaccount valideert.

Bij het openen van uw account bieden wij u de mogelijkheid om communicatie te ontvangen.

2. Beheer van uw spelaccount;

We bieden u een breed scala aan functies via uw spelaccount. In het kader van het gebruik van dit account en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van het Spelaccount, verwerken we onder andere uw identificatiegegevens, uw games en weddenschappen, uw winsten en financiële transacties.

Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk via uw spelaccount. We vragen u om uw gegevens up-to-date te houden in de speciale ruimte op uw spelaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Uw spelaccount is veilig en strikt persoonlijk. Voor uw veiligheid vragen we u om uw identificatiegegevens nooit aan derden te verstrekken.

De wet verplicht ons om uw identiteit te verifiëren en de bijbehorende documentatie te bewaren.

3. Financiële transacties

a. IBAN

De bankgegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend door u gebruikt om geld op uw spelaccount te storten en/of op te nemen.

Uw bankgegevens zijn nodig om uw spelaccount via een bankoverschrijving te financieren of om uw winsten van uw spelaccount naar uw bankrekening over te maken.

b. Andere betalingsmethoden

U heeft de mogelijkheid om uw spelaccount te financieren met de betalingsmethoden die u wenst uit de lijst die wordt aangeboden op onze gaming-websites, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van het account.

4. Communicatie met de Klantenservice

U bent vrij om contact op te nemen met onze klantenservice. Als dit nodig is om uw verzoek te verwerken, kan de klantenservice toegang krijgen tot de gegevens van uw spelaccount. Als u geen spelaccount hebt, kan onze klantenservice u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, ...) om uw verzoek te kunnen verwerken en indien nodig contact met u op te nemen. U kunt weigeren deze informatie te verstrekken, maar sommige van uw verzoeken die deze informatie vereisen, kunnen niet worden verwerkt.

Uw schriftelijke correspondentie wordt geregistreerd om u te identificeren, te informeren, eventuele problemen op te lossen, indien nodig contact met u op te nemen en onze servicekwaliteit te verbeteren.

5. Promoties

Eurotiercé biedt spellen, wedstrijden, promotionele activiteiten, loterijen, hierna "Promoties" genoemd.

Deze Promoties zijn ofwel open voor iedereen of zijn gereserveerd voor bepaalde klanten op basis van ons legitieme belang om onze producten te promoten. De personen die deze Promoties ontvangen, kunnen worden geselecteerd op basis van hun speelgewoonten.

In het kader van deze Promoties, verwerkt Eurotiercé uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de aanbiedingsvoorwaarden, waaronder het volgen van uw inschrijving, deelname, communicatie met u, het bepalen van de winnaars en het toekennen van de beloofde beloningen, in overeenstemming met de regels van de aangeboden spellen. We raden u aan om voor meer details te verwijzen naar het reglement van elke Promotie.

6. Commerciële communicatie

Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u commerciële communicatie ontvangen, zoals nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen, tevredenheidsonderzoeken of informatie met betrekking tot uw spelaccount. We communiceren voornamelijk via e-mail. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie.

Onze berichten die we u sturen, kunnen worden aangepast aan uw voorkeuren, gewoonten en het bedrag dat u speelt of wint. We kunnen u ook berichten sturen over vergelijkbare onderwerpen die we u willen laten ontdekken.

7. Verantwoord spelen

We nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat gokken plezierig blijft. Wanneer u een spelaccount opent, sturen we uw gegevens naar de "Commissie voor Kansspelen" die uw inschrijving al dan niet goedkeurt.

Uw account wordt dagelijks gecontroleerd door de Commissie voor Kansspelen en kan bij elke controle worden geblokkeerd. De details van de reden en de duur worden niet door Eurotiercé bekendgemaakt.

Tot slot heeft u de mogelijkheid om uw spelaccount gedurende een door u bepaalde periode op te schorten.

8. Bestrijding van fraude, witwassen en financiering van terrorisme

Eurotiercé voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van fraudebestrijding en witwassen van geld.

We nemen de nodige technische en menselijke maatregelen om de toegang tot de spelaccounts van onze klanten en het gebruik van betalingsmiddelen te beveiligen.

9. Cookies

We gebruiken alleen « technische » cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

10. Onderzoeken en statistieken

Wanneer u uw spelaccount gebruikt, verzamelen we gegevens die worden gegenereerd door uw stortingen, games, winsten, opnames, enz.

Deze gegevens dienen ons legitieme belang om te begrijpen hoe u onze reeks weddenschappen gebruikt en stellen ons in staat de effectiviteit van onze commerciële aanbiedingen te meten, zodat we onze aanbiedingen en commerciële communicatie kunnen aanpassen en personaliseren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om uw gedrag zo goed mogelijk te voorspellen en u aangepaste berichten te sturen.

Ten slotte stellen deze gegevens ons in staat om passende en legitieme maatregelen te nemen in het kader van het financiële risicobeheer van Eurotiercé.

Worden uw gegevens gebruikt om de diensten die wij aanbieden te personaliseren?

Om u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen en onze zakelijke relatie aan te passen, analyseren we uw gebruik van de producten en diensten van Eurotiercé. Dit betekent dat we persoonlijke gegevens over u verzamelen voor de hierboven vermelde doeleinden. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te beoordelen en te voorspellen.

De analyse van uw profiel leidt niet tot geautomatiseerde beslissingen die invloed hebben op uw privacy.

Wat zijn de bewaartermijnen voor uw gegevens?

Hier zijn de belangrijkste bewaartermijnen voor uw gegevens:

GegevensBewaartermijn
Spelaccount en accountbewegingenTien (10) jaar vanaf de datum van sluiting van het spelaccount
Spellen/wedstrijdenEen (1) jaar na afloop van het spel
Contact met onze klantenserviceZes (6) maanden na afhandeling van het verzoek, tenzij er een geschil is

Commerciële communicatie kan worden verzonden tot één (1) jaar na de sluiting van het spelaccount.

Aan het einde van elk van deze periodes anonimiseert Eurotiercé uw persoonlijke gegevens of vernietigt ze, tenzij er een geschil is of een specifiek verzoek van een autoriteit.

Welke middelen worden gebruikt om uw gegevens te beschermen?

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuist gebruik, ongeautoriseerde toegang en wijziging, neemt Eurotiercé de nodige beveiligingsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen fysiek, technisch en/of organisatorisch van aard zijn, zoals:

 • Fysieke maatregelen: beveiligde locaties, toegangscontrole, ...
 • Technische maatregelen: gebruik van toegewijde netwerken, gegevensversleuteling, toegangscontrolesoftware, ...
 • Organisatorische maatregelen: controle van toegangsrechten, periodieke wachtwoordwijzigingen, ...

Als ondanks alle aandacht die we aan dit systeem besteden, verdachte activiteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden waargenomen, vragen wij u om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Alleen gemachtigde werknemers van Eurotiercé en gemachtigde onderaannemers van Eurotiercé hebben toegang tot uw gegevens.

We zorgen ervoor dat onze onderaannemers voldoen aan de AVG en de door ons opgelegde contractuele regels voor gegevensbeveiliging.

We delen een deel van uw persoonlijke gegevens met de volgende categorieën personen:

 • Op verzoek van overheidsinstanties, zoals de « Kansspelcommissie »,
 • Met onze onderaannemers in het kader van de uitvoering van de aan hen toevertrouwde opdrachten.

We verbinden ons ertoe om onze onderaannemers te laten voldoen aan de vereisten op het gebied van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw rechten?

Uw spelaccount stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen of mogelijk te verwijderen. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken of stop te zetten en om gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de geldende regels.

U kunt zich verzetten tegen het ontvangen van commerciële berichten van Eurotiercé. Hiervoor kunt u op elk moment klikken op de afmeldlink in elk van onze commerciële e-mails of STOP antwoorden op onze sms-berichten. In geval van problemen, eventuele storingen of vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Afmelding wordt uiterlijk aan het begin van de volgende maand van kracht.

Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per mail naar info@eurotierce.be

Wanneer u ons contacteert met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen we binnen dertig (30) dagen maximaal reageren. Als uw verzoek complex is, kunnen onze reactietijden met dertig (30) extra dagen worden verlengd, wat in totaal zestig (60) dagen is, in overeenstemming met de AVG. We kunnen u vragen om een identiteitsbewijs te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen.

Bij wie kunt u een klacht indienen?

U kunt contact opnemen met de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Voorrang van de Franse versie

In geval van een conflict tussen de Franse versie en vertalingen in andere talen van deze Privacybeleid, prevaleert de Franse versie.

Vertaling door Chat GPT.