Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt 09/04/2024

Versie: 1.0.1

Artikel 1 - Inleiding

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden specificeren de voorwaarden voor toegang, deelname en gebruik van de website door de Speler met het oog op deelname aan kansspelen en betaalde weddenschappen die worden aangeboden op de websites www.eurotierce.be en www.becasino.be (hierna "de Website(s)").

De kansspelen en weddenschappen die op de Websites worden aangeboden, voldoen aan de Belgische wetgeving.

Door toegang te krijgen tot de Websites en deel te nemen aan de spellen en weddenschappen die op de Websites worden aangeboden, erkent u dat u kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden, die u accepteert en waaraan u zich zonder voorbehoud verbindt.

We nodigen u uit om ze aandachtig te lezen voordat u de Websites gebruikt. In geval van onenigheid met deze Algemene Voorwaarden verzoeken wij u de Websites niet te gebruiken.

Artikel 2 - Bedrijfsinformatie

De Websites worden beheerd door S.A. Euro Tiercé, een Belgische vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0882.834.117 en met maatschappelijke zetel op het volgende adres: Place des Jardins de Baseilles 4/22, 5101 Erpent, België (E-mail: info@eurotierce.be).

 • www.eurotierce.be wordt geëxploiteerd door S.A EURO TIERCÉ, die een vergunning heeft gekregen van de Commissie voor Kansspelen van klasse F1 voor de exploitatie van offline weddenschappen, evenals een aanvullende Belgische vergunning F1+ met nummer FA+117999 voor de exploitatie van weddenschappen via de instrumenten van de informatiebedrijf.

  • www.becasino.be wordt beheerd door S.A. EURO TIERCÉ. S.A. Amusement With Prize heeft een partnerschapsovereenkomst gesloten met EURO TIERCÉ voor het aanbieden en exploiteren van online dobbelspellen beschikbaar op het platform www.becasino.be, in het kader van vergunning B+ met nummer B+4264, afgegeven door de CJH. S.A. Amusement With Prize is een Belgische vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.406.371 en met maatschappelijke zetel op het volgende adres: rue des Artisans 2, 6730 Tintigny, België.

   Artikel 3 - Definities

   De volgende woorden en termen, wanneer ze in dit contract worden gebruikt, hebben de betekenis die hieraan wordt gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de context.

   • Speleraccount: het Spelersaccount is een persoonlijke account geopend door een individu (de "Speler") waarmee hij/zij, onder de voorwaarden zoals beschreven in dit contract, toegang krijgt tot de Software om online kansspelen te spelen of transacties met weddenschappen uit te voeren.

    • Contract: het contract verwijst naar alle clausules beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, de regels en instructies van de Software, kansspelen en weddenschappen, het privacybeleid van Euro Tiercé dat beschikbaar is op de Website.

     • Gebruiker/Speler: verwijst naar elke persoon van ten minste 21 jaar die zich heeft geregistreerd op de Website en in het bezit is van een Spelersaccount, of elke persoon die toegang heeft tot de Websites en de software zonder zich te registreren.

      • Kansspel: verwijst naar alle betalende kansspelen die aan Gebruikers op de Website worden aangeboden.

       • Diensten: verwijst naar alle functionaliteiten die door de Website worden geleverd, met name kansspelen en weddenschappen.

        • Software: verwijst naar alle programma's, bestanden, gegevens of andere inhoud van de Websites of gerelateerd aan de Websites waarmee de Speler online kan deelnemen aan spellen of online weddenschappen kan plaatsen.

         • Gebruikersnaam en wachtwoord: de gebruikersnaam en het wachtwoord die de Speler heeft gekozen bij registratie op de Websites.

          • Wij/De Operator: EURO TIERCE SA.

           • Websites: verwijst naar de websites die worden gepubliceerd door Euro Tiercé, beschikbaar via www.eurotierce.be en www.becasino.be

            • De Partijen: verwijst gezamenlijk naar de Speler en Euro Tiercé.

             Artikel 4 - Gebruik van de websites

             4.1 Algemeen

             4.1.1 Eurotiercé biedt gebruikers een legaal toegestane online gokervaring, goedgekeurd door de Belgische Commissie voor Kansspelen. Het aanbod bestaat uit: paardenrennenweddenschappen, sportweddenschappen en casinospellen.

             4.1.2 De vereiste wettelijke leeftijd is 18 jaar of ouder voor online sportweddenschappen en 21 jaar of ouder voor online casinospellen.

             4.1.3 De Belgische KansspelenCommissie kan de toegang tot online kansspelen weigeren in bepaalde gevallen door de identiteit van de Speler te controleren met behulp van de EPIS-database. Euro Tiercé is niet verantwoordelijk als de toegang tot de website wordt beperkt door de Belgische KansspelenCommissie.

             4.1.4 Euro Tiercé biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan kansspelen op haar websites. Door het vakje "Ik accepteer de regels en algemene voorwaarden van de website Eurotiercé" aan te vinken, wordt dit beschouwd als een elektronische handtekening, en bevestigt u dat u het privacybeleid en de algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en volledig aanvaard. Het selectievakje verschijnt tijdens de registratie.

             4.2 Registratie

             4.2.1 Een persoon kan pas deelnemen aan een online spel nadat hij/zij is geregistreerd als speler en een spelersaccount heeft. Om als speler te worden geregistreerd, moet deze persoon een registratieaanvraag indienen.

             Om dit te doen, moeten de volgende gegevens worden verstrekt::

             • Geboortedatum;

              • Identiteit van de speler;

               • Woonplaats van de speler;

                • Nationale registernummer van de speler;

                 • Geldig e-mailadres van de speler.

                  Iedereen die een registratieaanvraag indient, garandeert en verklaart dat alle informatie die hij/zij heeft verstrekt in zijn/haar registratieformulier juist is. Als iemand onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens zijn/haar registratie, wordt zijn/haar registratie geweigerd. Als deze persoon al geregistreerd was, wordt zijn/haar registratie geannuleerd.

                  De Belgische KansspelenCommissie kan de toegang tot online kansspelen door de speler weigeren in bepaalde gevallen, als blijkt dat hij/zij voorkomt in het systeem voor de verwerking van informatie over personen die uitgesloten zijn van kansspelinrichtingen (EPIS).

                  4.2.2 De volgende personen worden geweigerd bij registratie:

                  • Personen die een account willen openen op anonieme wijze of met onvoldoende documentatie, zodat de feitelijke persoon niet kan worden geverifieerd;

                   • Personen die weigeren de vereiste informatie te verstrekken volgens dit beleid;

                    • Personen jonger dan 21 jaar;

                     • Personen vermeld in de EPIS-database;

                      • Personen vermeld op de PEP-lijst

                       • Personen vermeld op een sanctielijst voor bevriezing van activa of andere financiële sancties van de Verenigde Naties, de EU en/of nationale lijsten.

                        • Personen die eerder zijn geweigerd of met wie EURO TIERCÉ de relatie heeft beëindigd;

                         4.2.3 Euro Tiercé kan om welke reden dan ook weigeren om een nieuwe speler te registreren. Euro Tiercé is niet verplicht om zijn beslissing aan de Speler te rechtvaardigen.

                         4.2.4 Slechts één account per Speler is toegestaan.

                         4.2.5 De Speler verklaart te allen tijde dat:

                         • hij/ij oefenen geen van de volgende beroepen uit: magistraat, notaris, deurwaarder of politieagent,

                          • hij/zij geen professionele speler is van een sport, competitie of liga waarvoor EURO TIERCÉ weddenschappen aanbiedt,

                           • hij/zij alle wettelijke rechten heeft;

                            • hij/zij handelt niet namens een derde;

                             • hij/zij niet staat geregistreerd als een compulsieve of "probleem" speler en/of vermeld (zowel vrijwillig als onvrijwillig) op een lijst of database van uitgesloten spelers;

                              • hij/zij staat geregistreerd als inwoner en daadwerkelijk woont in een gemeente in België;

                               • het geld dat hij/zij stort op zijn/haar Spelersaccount niet afkomstig is van criminele activiteiten en/of andere illegale activiteiten;

                                • hij/zij geen stortingen doet met een betaalmethode die de rekeninghouder niet is toegestaan te gebruiken en/of met een betaalmethode in een rechtsgebied waar weddenschappen niet zijn toegestaan;

                                 • hij/zij is niet opgenomen in de EPIS-databank van uitgesloten personen van de Belgische Kansspelcommissie.

                                  4.3 Validatie van de Spelersaccount

                                  4.3.1 Zolang de Speler geen kopie van zijn/haar identiteitskaart voor- en achterzijde en bewijs van eigendom van de geregistreerde bankrekening voor opnames heeft ingediend, zijn sommige functies van de website niet beschikbaar voor de Speler.

                                  4.3.2 Euro Tiercé zal de identiteit van de Speler en de overeenstemming met de houder van de Spelersaccount en de bankrekening die wordt gebruikt voor het opnemen van winsten controleren. Om deze redenen kunnen identiteitsdocumenten of andere documenten worden gevraagd.

                                  4.3.3 De Speler verbindt zich ertoe dat alle gegevens op zijn/haar identiteitskaart waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn.

                                  4.3.4 Zodra de verificatie positief is, ontvangt de Speler een e-mailbevestiging dat zijn/haar Spelersaccount definitief is geverifieerd.

                                  4.3.5 De volgende gegevens worden opgenomen in het Euro Tiercé-systeem vanaf de registratie en het uploaden van de identiteitskaart: naam, voornaam, adres en woonplaats, geboortedatum, aard van het identiteitsbewijs, datum van afgifte van het identiteitsbewijs, geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs, plaats van afgifte van het identiteitsbewijs.

                                  4.3.6 Naast de hierboven vermelde gegevens zal Euro Tiercé ook de volgende gegevens verwerken:

                                  • Alle stortingsbewerkingen, inclusief onsuccesvolle transacties;

                                   • Alle opnamebewerkingen en alle interne bewerkingen (inzetten, inzetten, winsten en verliezen);

                                    • Alle door de Speler verstrekte documenten ;

                                     • Wijzigingen aan de Spelersaccount, ongeacht wie ze heeft aangebracht.

                                      4.4 Dice games

                                      4.4.1 Alleen kansspelen gecertificeerd volgens de toepasselijke wetten en voorschriften in België worden ter beschikking gesteld.

                                      4.4.2 Naast de bepalingen in dit document bevat elk spel gedetailleerde informatie met de regels en uitleg van de winstverdeling. Door deel te nemen aan een kansspel aanvaardt de Speler de geldende spelregels en erkent hij/zij het risico van financieel verlies en doet hij/zij afstand van zijn/haar juridische rechten dienaangaande jegens Euro Tiercé. Voor vragen over de spelregels kan de Speler altijd contact opnemen met de klantenservice.

                                      4.4.3 Prijzen en winstverdelingen worden volledig willekeurig gegenereerd met behulp van een RNG (Random Number Generator).

                                      4.4.4 Het is ten strengste verboden om het resultaat van het spel te hacken of te wijzigen, rechtstreeks of onrechtstreeks.

                                      4.4.5 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om de deelname van de Speler aan de Diensten te blokkeren en/of te annuleren, en/of om de beschikbare fondsen op de Spelersaccount in beslag te nemen als de Speler wordt verdacht van valsspelen, of als de Speler een systeem heeft gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, machines, robots, computers, software of geautomatiseerde systemen) dat is ontworpen of in staat is om de clientapplicatie en/of de software die Euro Tiercé gebruikt om de Diensten te leveren, te omzeilen.

                                      4.4.6 De Diensten kunnen in demoversie worden gespeeld op de website, waar de Speler met fictief geld speelt (dit betekent dat er geen weddenschappen worden geplaatst met geld van de Spelersaccount). Eventuele winsten uit het spelen van de Diensten in de demoversie worden niet bijgeschreven op de Spelersaccount.

                                      4.4.7 De Diensten die door Euro Tiercé worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan voorwaarden. Er is geen recht op deelname.

                                      4.4.8 Als er prijzen kunnen worden gewonnen door deel te nemen aan de Diensten, wordt dit vermeld op het platform voorafgaand aan het begin. De beschrijving van deze prijzen omvat eventuele specifieke leveringsvoorwaarden. Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

                                      4.4.9 De winnaar van een Dienst is de Speler die officieel door Euro Tiercé als winnaar wordt aangekondigd na de wedstrijd. Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om foutieve spelresultaten en de daaruit voortvloeiende winsten retroactief te corrigeren. Monetaire winsten worden bijgeschreven op de Spelersaccount van de winnaar. Er is geen wettelijk beroep mogelijk.

                                      4.4.10 Alleen diensten die zijn gespeeld en gewonnen volgens de toepasselijke regels van het betreffende spel worden beschouwd als gewonnen spellen. Bovendien moet het apparaat van de Speler gedurende de gehele duur van het spel een functionele verbinding hebben met de gameserver. In het geval dat een Speler de verbinding verliest tijdens een spel, voltooit een computer met gemiddelde spelvaardigheden het spel voor de Speler. De Speler heeft de mogelijkheid om opnieuw deel te nemen aan het lopende spel. Als het spel wordt gewonnen door de computer of door de teruggekeerde Speler, wordt de inzet van het spel teruggestort op de respectievelijke Speler. Anders wordt het spel beschouwd als verloren voor de Speler die opnieuw deelneemt aan het spel.

                                      4.4.11 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om resultaten achteraf te corrigeren of te annuleren als het resultaat van de Dienst is veroorzaakt door een technische fout, frauduleus gedrag van een Speler of door een valse inzet. Als een dergelijke correctie leidt tot een negatief saldo op de Spelersaccount, zal de Speler het overeenkomstige bedrag bijstorten op de Spelersaccount.

                                      4.4.12 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om terugbetaling te eisen van elke per vergissing verrichte betaling.

                                      Artikel 5 - Financiële Transacties

                                      5.1 Algemeen

                                      5.1.1 De door Eurotiercé aangeboden betalingsmethoden zijn als volgt:

                                      • Bancontact

                                       • Visa Debit

                                        • MasterCard Debit

                                         • PaysafeCard

                                          • Skrill

                                           • Neteller

                                            • Bank transfer

                                             Creditcards zijn uitgesloten van deze methoden.

                                             Opnames kunnen alleen worden gedaan via een bankoverschrijving naar een bankrekening op dezelfde naam als de Accountspeler.

                                             5.1.2 Alle betalingen van en naar de Speler Account worden geïnitieerd door de Speler op de Speler Account-overzichtspagina op de website.

                                             5.1.3 Banken en financiële instellingen kunnen kosten in rekening brengen voor inkomende en uitgaande betalingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Speler. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om de algemene voorwaarden van derden in dit verband te raadplegen.

                                             5.1.4 Voor elke transactie van of naar de Speler Account worden de volgende gegevens opgeslagen met het oog op naleving van de AML-CTF (bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme): de identiteit van de Speler wiens Speler Account wordt gedebiteerd of gecrediteerd, de datum en tijd van de transactie, het bedrag dat is gedebiteerd of gecrediteerd tijdens de transactie, de aard van de transactie, de aard van het gebruikte betaalinstrument voor de transactie, het rekeningnummer of een andere unieke identificatie van de betalingsrekening die is gedebiteerd of gecrediteerd tijdens de transactie, het rekeningnummer of een andere unieke identificatie van het betaalinstrument dat is gebruikt voor de transactie.

                                             5.1.5 Betalingstransacties vinden uitsluitend plaats tussen Euro Tiercé en de Speler. Het is niet toegestaan dat betalingstransacties plaatsvinden tussen de accounts van Spelers van verschillende Spelers.

                                             5.1.6 De Speler erkent dat een Speler Account geen bankrekening is en daarom niet als zodanig kan worden gebruikt. De fondsen op de spelaccount genereren dan ook geen rente.

                                             5.1.7 De Speler verklaart en garandeert aan Euro Tiercé dat de fondsen die de Speler gebruikt om op de website te spelen, niet afkomstig zijn uit illegale bronnen en dat de Speler de door Euro Tiercé aangeboden diensten niet gebruikt om geld over te maken of frauduleuze of illegale activiteiten uit te voeren, of verboden transacties uit te voeren (inclusief, maar niet beperkt tot, witwassen van geld), in overeenstemming met de wetten van de toepasselijke rechtsgebied.

                                             5.1.8 De Speler kan alleen een opname doen nadat de overeenkomstige Speler Account volledig is gevalideerd door Euro Tiercé. De Speler moet een kopie van zijn geldige identiteitskaart en bewijs van eigendom van de geregistreerde bankrekening verstrekken om opnames te kunnen doen.

                                             5.2 Stortingen

                                             5.2.1 Betalingen aan Euro Tiercé kunnen uitsluitend worden gedaan met behulp van de betalingsmethoden die beschikbaar zijn via de Speler Account-overzichtspagina op de website.

                                             5.2.2 Betalingen door de Speler aan Euro Tiercé kunnen uitsluitend worden gedaan met gebruik van betaalmethoden geregistreerd op naam van de Speler.

                                             5.2.3 Als Euro Tiercé vermoedt dat een Speler de leeftijd van 18 jaar (weddenschappen) of 21 jaar (dice games) nog niet heeft bereikt, worden alle ingezette bedragen onmiddellijk terugbetaald. Bovendien worden alle winsten die door de Speler zijn behaald, in beslag genomen totdat de Speler onweerlegbaar bewijs heeft geleverd dat hij de minimumleeftijd om te spelen heeft bereikt.

                                             5.2.4 Bij registratie wordt een standaard stortingslimiet van 200 euro per week ingesteld. Deze limiet kan onder bepaalde voorwaarden worden aangepast. Als deze limiet wordt verhoogd, gaat deze wijziging pas na drie dagen in. Een verlaging van deze limiet gaat direct in.

                                             5.2.5 De Speler verklaart dat betalingen aan Euro Tiercé uitsluitend worden gebruikt voor deelname aan de diensten.

                                             5.3 Opnames

                                             5.3.1 Euro Tiercé heeft het recht om uitbetalingslimieten in te stellen voor verschillende uitbetalingsmethoden.

                                             5.3.2 Betalingen aan de Speler door Euro Tiercé kunnen alleen worden gedaan naar een bankrekeningnummer op naam van de Speler.

                                             5.3.3 Alle uitgaande betalingen worden onderworpen aan een AML/CT-controle en kunnen daarom af en toe vertraging oplopen. In dat geval kan onze klantenservice contact opnemen met de Speler, bijvoorbeeld voor aanvullende gegevensverificatie.

                                             5.3.4 Euro Tiercé zal geen betaling doen naar de bankrekening van de Speler als niet alle details zijn geverifieerd en het volledige bedrag niet is ingezet. Als de Speler geld op zijn Speler Account stort, moet dit minimaal 1x worden ingezet. Deze transacties worden gecontroleerd om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen.

                                             5.3.5 De Speler kan maximaal 5.000 euro/25.000 euro/50.000 euro per dag/week/maand opnemen. BeCasino kan op individuele basis deze limieten verhogen.

                                             5.3.6 De Speler kan geen opname aanvragen tijdens een lopende spelsessie.

                                             5.4 Bestrijding van witwassen

                                             5.4.1 In overeenstemming met de bepalingen van de wet op het financieel recht met betrekking tot de bestrijding van witwassen, kan Euro Tiercé door wettelijke bepalingen worden verplicht om een versterkte controle van transacties uit te voeren en kan Euro Tiercé in dit verband informatie opvragen bij de houder van de spelersaccount over de oorsprong van de fondsen vóór het registreren van weddenschappen en/of de bestemming van de bedragen vóór de uitbetaling van winsten.

                                             5.4.2 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om tijdelijk de werking van een spelersaccount, financiële transacties of de uitbetaling van winsten op te schorten in afwachting van de verkrijging van de in het bovenstaande lid bedoelde informatie.

                                             5.4.3 Euro Tiercé kan de gegevens van winnaars en het bedrag van de gewonnen bedragen bijhouden. Deze gegevens kunnen worden verstrekt onder de voorwaarden en aan de autoriteiten en/of diensten zoals gespecificeerd in de wet op het financieel recht.

                                             Article 6 - Duur en Beëindiging

                                             6.1. Duur

                                             Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor een onbepaalde duur, tot de beëindiging van de Speler Account overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

                                             6.2. Beëindiging

                                             6.2.1 De Speler kan op elk moment de Account sluiten door een e-mail te sturen naar support@becasino.be. De Account wordt officieel gesloten wanneer de Speler bevestiging ontvangt dat de Account is gesloten, waardoor de zakelijke relatie tussen de Speler en Euro Tiercé is beëindigd. Eventuele resterende fondsen op de Speler Account worden overgemaakt naar de geregistreerde betalingsrekening van de Speler, tenzij er geen reden is waarom deze transactie niet kan worden verwerkt. Redenen hiervoor kunnen onder meer zijn: niet-geverifieerde identiteit, niet-geverifieerde betalingsrekening, versterkte klantenverificatie, enz.

                                             6.2.2 Als de Speler Account gedurende meerdere maanden inactief blijft, wordt de Speler per e-mail herinnerd. Euro Tiercé behoudt zich echter het recht voor om de Speler Account te sluiten als de Account gedurende 30 maanden inactief blijft.

                                             6.2.3 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om een Speler Account op te schorten, te sluiten of enige lopende dienst te beëindigen in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden door een Speler of van toepasselijke wetgeving, zonder voorafgaande kennisgeving of enige vorm van compensatie.

                                             6.2.4 In het geval dat de Speler Account wordt opgeschort of gesloten, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om alle transacties, weddenschappen, inzetten of betalingen van of naar de Speler Account op te schorten of te annuleren.

                                             6.2.5 In het geval dat de Speler Account wordt opgeschort of gesloten, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om de activa van de Speler te blokkeren om mogelijke gevolgen van ongepast, illegaal, verdacht of bevestigd gebruik van de website of de aangeboden diensten te voorkomen.

                                             6.2.6 In het geval dat de Speler Account wordt gesloten door Euro Tiercé wegens schending van deze Algemene Voorwaarden, gerelateerde documenten en/of toepasselijke wetgeving, wordt de Speler per e-mail op de hoogte gesteld op het e-mailadres dat de Speler heeft verstrekt tijdens het registratieproces.

                                             6.2.7 In het geval dat de Speler Account wordt opgeschort of gesloten, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om passende juridische of relevante procedures in te stellen om een vermeende schending door de Speler te beëindigen, schade aan Euro Tiercé te vergoeden of eventuele winsten die aan de Speler zijn betaald als gevolg van de vermeende schending terug te vorderen.

                                             6.2.8 In het geval dat de Speler Account wordt gesloten door Euro Tiercé wegens schending van deze Algemene Voorwaarden, gerelateerde documenten en/of toepasselijke wetgeving, zal de beëindiging van de Speler Account leiden tot het verlies van het saldo van de Speler, inclusief opgebouwde spelwinsten, zonder afbreuk te doen aan het recht van Euro Tiercé om passende juridische procedures te starten.

                                             6.2.9 In het geval dat een Speler zijn eigen account heeft gesloten, kan de mogelijkheid om de account te heropenen pas zeven dagen na de sluiting van de Speler Account plaatsvinden.

                                             6.2.10 Spelers van wie de Speler Account is gesloten vanwege roekeloos spelgedrag, gokverslaving of fraude, hebben geen mogelijkheid om zich opnieuw te registreren op de website. Euro Tiercé is niet verantwoordelijk als de betreffende Speler er toch in slaagt om op enigerlei wijze een nieuwe Speler Account te openen, noch is Euro Tiercé verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg daarvan. Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om deze Speler Account op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten.

                                             6.3. Sluiting van de Speler Account door de Operator

                                             Bovendien behoudt de Operator zich het recht voor om de Speler Account te sluiten, met name in de volgende gevallen:

                                             • De Operator is van mening dat de Speler een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden;

                                              • In geval van eenvoudige verdenking of vaststelling door de Operator van fraude of illegale activiteit van de Speler of een poging tot onrechtmatig gebruik van de Website, software of Diensten, inclusief het gebruik van een andere Speler Account (zelfs met toestemming) of het gebruik van gestolen debetkaarten;

                                               • In geval van een hackaanval of een poging tot onrechtmatig gebruik van de Website;

                                                • De Speler heeft geprobeerd gebruik te maken van verboden AI-software tijdens zijn deelname aan online games;

                                                 • De Speler heeft niet alle vereiste documenten verstrekt voor de validatie van zijn Speler Account;

                                                  • De verstrekte informatie, documenten of stukken aan de Operator zijn onvolledig of onjuist;

                                                   • De inschrijvingsvoorwaarden worden niet meer vervuld;

                                                    • De Speler is onderworpen aan een speelverbod;

                                                     • In geval van misbruik van de accountopening procedure;

                                                      • In geval van niet-naleving van de spel- en/of toernooiregels die permanent toegankelijk zijn op de Website;

                                                       • Alle handelingen of pogingen tot samenspanning tussen Spelers.

                                                        6.4. Sluiting van de Speler Account door de Speler

                                                        De Speler kan op elk moment de Account sluiten door een e-mail te sturen naar support@becasino.be. De Speler ontvangt een bevestigingsemail van de sluiting van zijn Speler Account.

                                                        6.5. Zelfuitsluiting

                                                        De sluiting zoals bedoeld in artikel 6.4 staat los van het verzoek om zelfuitsluiting dat kan worden ingediend bij de Kansspelcommissie en van invloed zal zijn op zowel fysieke gok- en casinolocaties als online sites. Het wordt aanbevolen dat de Speler het zelfuitsluitingsformulier invult dat beschikbaar is op de website van de Kansspelcommissie. Net als de Kansspelcommissie ondersteunt EURO TIERCÉ verantwoord gokken. Daarom zijn we ervan overtuigd dat zelfuitsluiting centraal bij de Kansspelcommissie moet worden aangevraagd en niet alleen bij één operator. Uitsluitingsformulieren zijn te vinden op de website van de Kansspelcommissie www.gamingcommission.be bovenaan het menu door te klikken op het tabblad "Spelerbescherming", gevolgd door "Toegangsverbod" en vervolgens op « Toegangsverbodformulier ».

                                                        Bovendien heeft elke Speler de mogelijkheid om een pauze aan te vragen, zichzelf uit te sluiten voor een periode van 24 uur tot 6 maanden via zijn klantaccount of zelfs een permanente zelfuitsluiting van de Website aan te vragen door een expliciet verzoek te sturen naar support@becasino.be.

                                                        Article 7 - Verantwoordelijkheden van de Speler

                                                        7.1 De Speler verbindt zich ertoe de Belgische wetten en/of de wetten van zijn land van verblijf te respecteren.

                                                        7.2 De Speler krijgt geen toegang tot de diensten die Euro Tiercé aanbiedt als de Speler nog geen 18 jaar oud is voor sport- en paardenwedstrijden of 21 jaar oud is voor casinospelen, niet juridisch bevoegd is, verboden is om deel te nemen aan kansspelen of weddenschappen, of als de wetten van het land van verblijf van de Speler de Speler verbieden deel te nemen aan kansspelen, of als de Speler gebonden is aan enige vorm van maatregel die deelname aan kansspelen of weddenschappen verbiedt.

                                                        7.3 Vanwege licentie- en nalevingsbeperkingen kan Euro Tiercé alleen Belgische ingezetene Spelers accepteren. De Speler zal de Sites niet gebruiken wanneer hij zich tijdelijk in een rechtsgebied bevindt waar het gebruik van kansspelen verboden is. Euro Tiercé aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid en zal geen enkele Speler vergoeden voor eventuele verliezen, boetes of andere soortgelijke sancties of kosten die hij of zij heeft geleden als gevolg van de overtreding van enige wettelijke bepaling die mogelijk op de Speler van toepassing is. De Speler moet ervoor zorgen dat hij handelt in overeenstemming met alle wetten en wettelijke bepalingen die op enig moment en in welk rechtsgebied dan ook van toepassing zijn op de Speler.

                                                        7.4 Bij het openen van een account via de verschillende websites moet de Speler deze Algemene Voorwaarden accepteren en naleven. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om de Algemene Voorwaarden te kennen en te respecteren. Door zich te registreren en zo de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, sluiten de Speler en Euro Tiercé een overeenkomst voor het gebruik van de diensten die Euro Tiercé aan de Speler verstrekt via de website, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

                                                        7.5 De Speler moet zijn volledige en juiste naam op de website gebruiken en alle andere gevraagde informatie waarheidsgetrouw verstrekken. De informatie die wordt verstrekt bij het voltooien van de registratie moet waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date worden gehouden door de Speler. De Speler verbindt zich ertoe Euro Tiercé binnen dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed is op de informatie die door de Speler is verstrekt tijdens het registratieproces. Als blijkt dat aan deze bovengenoemde registratievoorwaarden niet wordt voldaan, of als de verstrekte informatie onjuist, onwaar, onvolledig en/of niet up-to-date is, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om de toegang tot haar diensten te weigeren en de zakelijke relatie te beëindigen.

                                                        7.6 De Speler Account is persoonlijk en alleen de houder van de account heeft het recht om deze te gebruiken. Euro Tiercé is niet verantwoordelijk voor situaties waarin een derde partij toegang krijgt tot de Speler Account en misbruik maakt. De Speler moet zijn e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en andere beveiligingselementen strikt vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat deze niet aan anderen worden onthuld. Als de Speler twijfelt aan de veiligheid van zijn Speler Account met betrekking tot wachtwoord of andere beveiligingselementen, moet de Speler Euro Tiercé onmiddellijk op de hoogte stellen.

                                                        7.7 De Speler verbindt zich ertoe slechts één account te registreren. In het geval dat Euro Tiercé ontdekt dat een Speler meer dan één Speler Account heeft, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om alle accounts van de Speler te blokkeren, inclusief, maar niet beperkt tot, transacties met betrekking tot die accounts, totdat het probleem volledig is opgelost.

                                                        7.8 De Speler verbindt zich ertoe Euro Tiercé te vergoeden voor elk verlies dat Euro Tiercé zou kunnen lijden met betrekking tot betalingen of betalingsfouten door de Speler of verkeerd gebruik/onjuist gebruik van de Speler Account.

                                                        7.9 De Speler verbindt zich ertoe zich te onthouden van elk handelen of gedrag dat de reputatie van Euro Tiercé, de website, de aangeboden kansspelen, andere Spelers of het goede functioneren van de website en de aangeboden kansspelen zou kunnen schaden. Het is verboden enige procedure of methode van welke aard dan ook te gebruiken of te proberen te gebruiken om de spelinstallaties te wijzigen om de resultaten te wijzigen.

                                                        7.10 In het geval dat Euro Tiercé een redelijke verdenking heeft dat de Speler de spelinstallaties heeft gewijzigd of heeft geprobeerd te wijzigen, enige procedure of methode heeft gebruikt of heeft geprobeerd te gebruiken, behoudt Euro Tiercé zich het recht voor om de Speler Account onmiddellijk te beëindigen of te blokkeren en het bedrag dat op de Speler Account is gecrediteerd niet terug te betalen. Euro Tiercé kan ook de toegang van de Speler tot de diensten die door Euro Tiercé worden aangeboden weigeren.

                                                        7.11 De Speler is verantwoordelijk voor de technische configuratie van het apparaat waarop hij speelt.

                                                        Article 8 - Klantenservice

                                                        8.1 De speler kan contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier dat beschikbaar is op de website of via het e-mailadres « support@becasino.be ».

                                                        8.2 Indien van toepassing worden de creatie, bijwerking en/of afhandeling van een ticket dat door de speler is ingediend bij de Klantenservice per e-mail aan de speler verzonden.

                                                        Article 9 - Klachten

                                                        9.1 Klachten moeten binnen 14 dagen na het incident aan Euro Tiercé worden gemeld via het e-mailadressupport@becasino.be, anders worden de klachten als onontvankelijk beschouwd. Om de efficiëntie en effectiviteit van de website en de aangeboden kansspelen te blijven maximaliseren, zullen alle verzoeken van spelers zo snel mogelijk worden verwerkt.

                                                        9.2 In geval van een klacht zal de speler de volgende informatie aan Euro Tiercé verstrekken; zonder deze informatie kan de klacht niet worden behandeld:

                                                        • Voornaam en achternaam

                                                         • Gebruiksnaam

                                                          • Email adress

                                                           • Datum van het voorval

                                                            • Een duidelijke omschrijving van de klacht

                                                             • Indien van toepassing, schermafbeeldingen en/of andere bewijsstukken om de klacht te verduidelijken

                                                              9.3 De speler dient de klacht in vanaf het e-mailadres dat is gebruikt voor de registratie van het spelersaccount. Op deze manier kan de juiste link met de klantadministratie van Euro Tiercé worden gegarandeerd.

                                                              9.4 Een klacht met betrekking tot een reeds behandelde klacht wordt niet opnieuw behandeld. Deze wordt dan geregistreerd als een vraag en zal vervolgens als zodanig worden behandeld. Als er nieuwe feiten en/of omstandigheden worden gepresenteerd met betrekking tot de eerdere klacht, zal Euro Tiercé echter de nieuwe klacht behandelen.

                                                              9.5 De speler erkent dat Euro Tiercé geen verplichting heeft om een eventuele klacht van een speler tegen of over een andere speler te onderzoeken of te behandelen. Euro Tiercé zal naar eigen goeddunken beslissen of er al dan niet stappen worden ondernomen tegen een persoon die wordt verdacht van illegale activiteiten of pogingen om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te schenden. Euro Tiercé heeft echter geen verplichting jegens spelers om te controleren of spelers de website, de aangeboden kansspelen of enige andere dienst die onder deze Algemene Voorwaarden valt, gebruiken in overeenstemming met de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden.

                                                              Article 10 - Verantwoord spelen

                                                              10.1 Euro Tiercé streeft ernaar om zijn spelers entertainment te bieden in een veilige gokomgeving. De speler moet echter begrijpen dat gokspellen verslavend kunnen zijn en zich bewust zijn van de gevolgen van gokverslaving voor zichzelf en zijn familie.

                                                              10.2 De "Verantwoord spelen" sectie van de website biedt toegang tot websites en contactgegevens van organisaties die hulp bieden bij gokverslaving, instructies om zichzelf uit te sluiten van deelname aan kansspelen aangeboden door Euro Tiercé en instructies om zich te registreren op de lijst van personen die de toegang is ontzegd (EPIS).

                                                              10.3 Euro Tiercé is niet verantwoordelijk als de speler niet meer kan spelen vanwege zelfuitsluiting.

                                                              Artikel 11 - Intellectueel eigendom

                                                              11.1 Euro Tiercé is de eigenaar of geautoriseerde gebruiker of licentiehouder van de website en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud, inclusief alle auteursrechten, octrooien, geregistreerde lay-outs, handelsmerken, servicemerken, broncodes, modellen, illustraties, specificaties, logo's, productontwerpen of andere geregistreerde rechten in België of elders met betrekking tot de inhoud, databases, formats, interfaces, programma's, het leveren van diensten aan andere spelers, software of andere hierboven genoemde toepassingen, en alle wijzigingen, verbeteringen, ontwikkelingen en aanpassingen daaraan. De website verleent de speler geen directe of indirecte rechten met betrekking tot intellectuele eigendom of vertrouwelijke informatie die op de servers van de website is opgeslagen.

                                                              11.2 Euro Tiercé wordt alle exclusieve, royaltyvrije intellectuele eigendomsrechten verleend met betrekking tot materiaal (zoals foto's, vragen, opmerkingen, tekstberichten en andere) die op de website zijn ingediend en geen persoonlijke gegevens van spelers van Euro Tiercé bevatten. Er kan geen enkele vorm van compensatie of vergoeding worden geëist.

                                                              Article 12 - Aansprakelijkheid en beperkingen

                                                              12.1 Euro Tiercé streeft ernaar om zijn dienst te leveren met als doel een goede kwaliteit te garanderen, maar garandeert geen perfectie (bijvoorbeeld dat de software of de website geschikt is voor het beoogde gebruik; dat er geen fouten zijn in de software of de website, en dat de website en/of de spellen zonder onderbreking, vertraging of andere technische of beleidsproblemen beschikbaar zijn). Niettemin zal Euro Tiercé redelijke inspanningen leveren om problemen of fouten op te lossen.

                                                              12.2 Euro Tiercé sluit, voor zover toegestaan door de wet van het land van verblijf, zijn aansprakelijkheid uit voor enig verlies (inclusief direct of indirect verlies van winst, economisch verlies, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van informatie) en elk direct, indirect, gevolg- of speciaal verlies, inclusief, maar niet beperkt tot, contractbeëindiging, verlies van klanten of reputatie in verband met het gebruik van de Euro Tiercé-service of het ontbreken daarvan, zelfs als Euro Tiercé op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen. In alle gevallen is de maximale aansprakelijkheid van Euro Tiercé jegens de speler beperkt tot het gemiddelde saldo van het spelersaccount gedurende de afgelopen zes maanden.

                                                              12.3 Aangezien we te maken hebben met gokspellen, is Euro Tiercé niet verantwoordelijk voor het gokgedrag van de speler. De speler is verantwoordelijk voor al zijn inzetten en resultaten met zijn spelersaccount.

                                                              12.4 Euro Tiercé is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door overmacht, stroomuitval, arbeidsconflicten, enige daad of fout of nalatigheid van de overheid of autoriteiten, storingen in telecommunicatiediensten (inclusief internet) of netwerken, of enige andere vertraging of storing veroorzaakt door een derde partij. Euro Tiercé is niet verantwoordelijk voor storingen in apparatuur of software die buiten de directe controle van Euro Tiercé vallen en die het gebruik van de diensten kunnen verstoren, inzetten kunnen verstoren of de verwijzing van de speler naar Euro Tiercé kunnen verstoren.

                                                              12.5 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om een of meerdere spellen of services op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Euro Tiercé kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, en spelers hebben geen recht op enige vorm van vergoeding.

                                                              12.6 Euro Tiercé is niet verantwoordelijk als een of meer spellen of services worden gewijzigd, geannuleerd of vertraagd om redenen die buiten zijn controle liggen.

                                                              12.7 Euro Tiercé is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door spelers op de website wordt gepubliceerd, maar behoudt zich het recht voor om inhoud die in strijd is met de wet of de Algemene Voorwaarden te verwijderen en deze informatie indien nodig aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.

                                                              12.8 Euro Tiercé is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door fouten bij het invoeren, opslaan en verwerken van gegevens en door de onvolledige en onnauwkeurige aard van de verzonden gegevens. Euro Tiercé behoudt zich met name het recht voor om duidelijke fouten bij het opslaan en verwerken van resultaten te corrigeren (bijvoorbeeld fouten met betrekking tot de identiteit van de speler, inzetten, prijzen, odds, enz.).

                                                              12.9 In het geval dat Euro Tiercé op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld door een rechtbank en/of een soortgelijke autoriteit met wettelijke bevoegdheden en/of gezag over Euro Tiercé, wordt de aansprakelijkheid van Euro Tiercé beperkt tot het inzetbedrag of de netto winsten van de speler, afhankelijk van welk bedrag lager is. Als alternatief, indien van toepassing, wordt gekeken naar het bedrag dat is geregistreerd in het spelersaccount of het bedrag dat is overgedragen van of naar het spelersaccount, afhankelijk van welk bedrag lager is.

                                                              12.10 Euro Tiercé kan links naar websites van derden (zogenaamde hyperlinks) verstrekken of deelnemen aan zakelijke activiteiten die worden aangeboden op websites van derden. Euro Tiercé kan echter de inhoud van deze websites van derden niet controleren, dus de toegang tot deze websites is de volledige verantwoordelijkheid van de speler. Euro Tiercé is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of wettigheid van websites van derden. De speler erkent dat Euro Tiercé niet verantwoordelijk is voor verlies of schade als gevolg van toegang tot of surfen op deze websites van derden. De speler is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de voorwaarden op de websites van derden. Euro Tiercé zal echter websites van derden verwijderen met alle noodzakelijke middelen als hij op de hoogte wordt gebracht van hun illegale karakter. Klachten hierover kunnen worden ingediend via het volgende e-mailadres: support@becasino.be

                                                              12.11 In het geval dat Euro Tiercé aansprakelijk wordt gesteld voor de schending door de speler van zijn verplichtingen krachtens de Algemene Voorwaarden, wettelijke bepalingen en geldende wetgeving, kan Euro Tiercé de speler aansprakelijk stellen als garantie.

                                                              12.12 In geval van schending van de Algemene Voorwaarden door de speler, moet de speler Euro Tiercé vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en alle verliezen, kosten of schade die daaruit voortvloeien dragen.

                                                              Article 13 - Gegevensbescherming

                                                              13.1 De speler stemt, tenzij de wet dit verbiedt, in met het gebruik en de computerondersteunde verwerking van de gegevens die tijdens het registratieproces zijn verstrekt. Bij het verwerken van deze gegevens handelt Euro Tiercé in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Een deel of alle gegevens wordt automatisch verwerkt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de speler, tenzij dit wettelijk is toegestaan of vereist. De speler is er ook van op de hoogte dat de verstrekte gegevens ook na sluiting van het account kunnen worden opgeslagen en gebruikt zolang deze nodig zijn voor bewaar- en verwerkingsdoeleinden in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

                                                              13.2 Euro Tiercé heeft het recht om inloggegevens op te slaan en te verwerken, met name bron- en doel-IP-gegevens en alle andere logbestanden, voor de uitvoering van de diensten van de website en/of legitieme belangen (bijvoorbeeld de bescherming van zijn eigen server en servers van derden). Euro Tiercé heeft ook het recht om niet-persoonlijke gegevens te verwerken voor statistische doeleinden. Euro Tiercé zal gegevens alleen opslaan en verwerken voor zover dit nodig is voor de werking van de website, regelgevende doeleinden en legitieme belangen.

                                                              13.3 De speler stemt in met het gebruik van cookies op zijn apparaat. Euro Tiercé zal "cookies" gebruiken (kleine bestanden die door de browser op de harde schijf worden opgeslagen tijdens het bezoek aan de website) om de website aan te passen aan de behoeften en interesses van de speler en om de speler te herkennen bij zijn volgende bezoek aan de website. Over het algemeen bevatten cookies geen persoonlijke gegevens.

                                                              13.4 Euro Tiercé zal redelijke inspanningen leveren om de persoonlijke gegevens die op zijn server zijn opgeslagen te beschermen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een derde partij deze gegevens onrechtmatig bemachtigt en verwerkt. Euro Tiercé is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade, inclusief schade die de speler of een derde partij kan ondervinden.

                                                              13.5 De speler heeft te allen tijde toegang tot zijn persoonlijke gegevens via zijn spelersaccount en kan elk ander recht met betrekking tot de persoonsgegevens die door Euro Tiercé worden verwerkt uitoefenen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De speler is verplicht om zijn persoonsgegevens te allen tijde up-to-date en juist te houden.

                                                              13.6 De speler heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Euro Tiercé zal ervoor zorgen dat deze persoonlijke gegevens op verzoek worden verwijderd, tenzij dit noodzakelijk is voor bewaar- of legitieme belangen (bijvoorbeeld een procedure voor de rechtbank en/of autoriteiten). Met het verwijderen van de verplichte gegevens voor registratie van het account wordt het betreffende spelersaccount automatisch verwijderd.

                                                              13.7 Euro Tiercé is verplicht om informatie over frauduleus gedrag, zoals maar niet beperkt tot criminele transacties en/of handelingen, door te geven aan bevoegde autoriteiten. Wanneer Euro Tiercé ook maar enig vermoeden heeft dat criminele transacties of handelingen hebben plaatsgevonden, zal het deze informatie doorgeven aan bevoegde autoriteiten, zoals de politie of andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van criminele transacties en/of gedragingen. Door deze privacyrichtlijnen te accepteren, geeft de speler toestemming voor de controle van spelergegevens en andere transactie-informatie door externe databases.

                                                              13.8 Euro Tiercé zal op de website de toepasselijke Privacybeleid en Cookiebeleid weergeven en de gebruiker vragen om vrijwillig toestemming te geven voor optionele gegevensverwerkingactiviteiten (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, marketingprofielen, enzovoort).

                                                              Article 14 - Deelbaarheid

                                                              Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard op grond van een wet of regelgeving of een onherroepelijke gerechtelijke beslissing, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

                                                              Article 15 - Wijzigingen

                                                              15.1 Euro Tiercé behoudt zich het recht voor om unilateraal deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, om fraude te voorkomen, de Algemene Voorwaarden te verduidelijken, de wijzigingen via de website bekend te maken en de speler een redelijke periode te geven om het contract op te zeggen (in alle gevallen niet minder dan twee weken) als de speler het niet eens is met de wijzigingen. Als de speler het contract niet binnen de gestelde termijn opzegt, wordt de speler geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

                                                              15.2 Elke bezoek van de speler aan de website, nadat hij op de hoogte is gebracht van wijzigingen in de diensten of de Algemene Voorwaarden, wordt beschouwd als acceptatie van de wijzigingen.

                                                              Article 16 - Aanvullende voorwaarden voor sportweddenschappen

                                                              De Algemene Voorwaarden van onze bookmaker zijn van toepassing op alle sportweddenschappen die op de website worden aangeboden. De specifieke voorwaarden voor sportweddenschappen kunnen hier worden gevonden: Reglement voor sportweddenschappen.

                                                              De bookmaker behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het bedrag dat spelers kunnen inzetten te beperken.

                                                              Article 17 - Privacy- en cookiebeleid

                                                              Het privacybeleid en het cookiebeleid zijn gepubliceerd op de website en zijn van toepassing op elk gebruik dat de speler/gebruiker van de website maakt. We raden de speler/gebruiker aan om deze beleidsregels zorgvuldig te lezen om zijn of haar rechten en plichten te begrijpen.

                                                              Hier is ons privacybeleid te vinden.

                                                              Article 18 - Voorrang van de Franse versie

                                                              In geval van een conflict tussen de Franse versie en vertalingen in andere talen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Franse versie.

                                                              Article 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

                                                              Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de speler en Euro Tiercé worden beheerst door het Belgische recht, tenzij anders bepaald door de wetgeving van het land waar de speler zijn gewone verblijfplaats heeft. In geval van geschillen tussen Euro Tiercé en de speler over kwesties die door deze Algemene Voorwaarden worden bestreken, zullen de partijen proberen het geschil te goeder trouw op te lossen binnen 14 dagen na de datum waarop het geschil is gemeld.

                                                              Alleen de Belgische rechtbanken en gerechten zijn bevoegd om te beslissen over geschillen die na uitputting van de buitengerechtelijke middelen niet zijn opgelost.

                                                              Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? In dat geval kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande adres:

                                                              Email: support@becasino.be

                                                              Of per post naar:

                                                              EUROTIERCE SA
                                                              Place des Jardins de Baseilles, 4 bte 22
                                                              B-5101 ERPENT